животна средина

Природна богатства су често на мети и страдају услед економског развоја одређених подручја. Како би се сачувала животна средина, потребно је пронаћи нове покретаче друштвеног напредка. Најважнији од њих је избор и примена ефикасних технологија које смањују притисак на природна богатства и животну средину, подржан људима одговарајућег искуства, знања, струке и добре воље.

18. јануар 2018.
Zetva

Економски развој и животна средина

Природна богатства су често на мети и страдају услед економског развоја одређених подручја. Како би се сачувала животна средина, потребно је пронаћи нове покретаче друштвеног напредка. […]
9. јануар 2018.
DSC_0273

Животна средина у сеоским подручјима

Србију красе сеоска подручја специфичних природних лепота и крајолици где разноврсност екосистема, као и геоморфолошке знаменитости и станишта, који нису материјално измењени утицајем човека, представљају непроцењиво […]
9. јануар 2018.
DSCN2303

Какав је утицај GlobalG.A.P. стандарда на животну средину?

Примена принципа Добре пољопривредне праксе кроз захтеве GlobalG.A.P. стандарда има вишеструке корисне последице на очување животне средине. Примена хранива се базира искључиво на анализи земљишта и […]