стандарди

Квалитет је ниво до којег скуп својствених карактеристика испуњава потребе и очекивања тј. захтеве…

Да бисмо добили производ одређеног квалитета, односно жељених карактеристика, или да бисмо га производили на одређени начин, користимо јасно утврђена правила дефинисана у документима стандарда. По једној од дефиниција, квалитет је ниво до којег скуп својствених карактеристика испуњава потребе и очекивања тј. захтеве.

Стандарди нам дају смернице како бисмо унапредили производњу, безбедност производа и очували безбедност, односно поверење потрошача. Стандарди у пољопривреди уводе додатне захтеве на постојећи законски оквир у датој области, како за произвођаче примарних, тако и прерађених производа.

Последњих 10-ак година у Р. Србији су усвојена и ступила на снагу различита законска и подзаконска акта којима се уређује област безбедности хране. Сви ти закони и правилници су у великој мери усклађени са законодавством Европске Уније. Област примарне  производње тј. производњу свежег воћа и поврћа, поред основног Закона о безбедности хране и пратећих правилника,  уређују:

  • Закон о здрављу биља,

  • Закон о средствима за заштиту биља,

  • Закон о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта,

  • Закон о водама,

  • Закон о управљању отпадом,

  • Закон о амбалажи и амбалажном отпаду

и пратећи правилници и сл.

11. јануар 2018.
DSC_5432

Шта су стандарди?

Квалитет је ниво до којег скуп својствених карактеристика испуњава потребе и очекивања тј. захтеве… Да бисмо добили производ одређеног квалитета, односно жељених карактеристика, или да бисмо […]
11. јануар 2018.
DSCN2409

Како су настали стандарди у прехрамбеној производњи?

Стандарди у прехрамбеној производњи су настали као одговор трговачких ланаца на незадовољство потрошача Чести скандали везани за безбедност хране (норо вирус, салмонелоза, тешки метали у месу, […]
11. јануар 2018.
standardi

Који стандарди се најчешће примењују у пољопривреди?

Узимајући у обзир тржишта на које се извозе пољопривредни производи из Србије и захтеве купаца, као најзначајнији стандарди за област пољопривреде и прехрамбене индустрије издвојили су […]