стандард

Част нам је да Вам представимо Жиг гаранције „FREE FROM PESTICIDES RESIDUES“ („Без остатака пестицида“) Грађанске иницијативе за развој села „Кладенац“. Наш вишегодишњи заједнички труд је најзад добио своју визуелну препознатљивост.

Logo_FFPRПраво на коришћење овог жига гаранције имају корисници:

  • пољопривредни произвођачи примарних биљних производа који се користе као храна или храна за животиње, без обзира на њихову правну форму;

  • лица која се баве накнадном делатношћу са храном и храном за животиње биљног порекла у било којој фази њихове производње, дораде, прераде и промета, односно лица која врше њихову даљу дораду, односно прераду, односно продају.

Жиг гаранције „FREE FROM PESTICIDES RESIDUES“ („Без остатака пестицида“) свим актерима на тржишту, укључујући и потрошаче као кључну категорију, гарантује да у производима, односно на производима биљног порекла који су означени њиме нема остатака пестицида (средстава за заштиту биља) изнад границе детекције, којa износи 0,01 mg/kg производа (0,01 ppm).

Право коришћења Жига гаранције имају корисници који испуњавају све услове прописане у Општем акту.

Преузмите Општи акт

29. јануар 2021.
logo

Стандард квалитета „Без остатака пестицида“

Част нам је да Вам представимо Жиг гаранције „FREE FROM PESTICIDES RESIDUES“ („Без остатака пестицида“) Грађанске иницијативе за развој села „Кладенац“. Наш вишегодишњи заједнички труд је најзад […]