poljoprivreda

Природна богатства су често на мети и страдају услед економског развоја одређених подручја. Како би се сачувала животна средина, потребно је пронаћи нове покретаче друштвеног напредка. Најважнији од њих је избор и примена ефикасних технологија које смањују притисак на природна богатства и животну средину, подржан људима одговарајућег искуства, знања, струке и добре воље.

18. јануар 2018.
Zetva

Економски развој и животна средина

Природна богатства су често на мети и страдају услед економског развоја одређених подручја. Како би се сачувала животна средина, потребно је пронаћи нове покретаче друштвеног напредка. […]
11. јануар 2018.

Желим да будем пољопривредник и зато паметно резонујем!

Одлука да се бавимо пољопривредом одређује наш живот и усмерава живот наших породица… Зато је јако важно да прихватајући одговорност за себе и наше ближње, обратимо […]
11. јануар 2018.

Шта нам је потребно за наступ на тржишту?

Како би се одшкринула врата тржишта, пре свега нам је неопходна сертификована производња, односно производ. Сертификација подразумева процес контроле независне сертификационе куће/контролне организације, а у складу […]
9. јануар 2018.
Пољопривреда у Србији

Шта пољопривреда представља за Србију?

Пољопривреда, заједно с прехрамбеном индустријом, обезбеђује око 12% БДП-а Републике Србије. Пољопривреда, шумарство и рибарство учествују са око 8% у стварању друштвеног производа. У структури коришћеног […]