одлука

Одлука да се бавимо пољопривредом одређује наш живот и усмерава живот наших породица…

Зато је јако важно да прихватајући одговорност за себе и наше ближње, обратимо пажњу на следеће чињенице:

  • своја и интересовања чланова наше породице, као и способности и искуство, би требало да уложимо у труд у развој газдинства;

  • требало би да оценимо своју спремност за сталним усавршавањем и испитивањем нових знања, као и спремност да ризикујемо истражујући, узимајући у обзир потенцијал свог газдинства (људи, земљиште, механизација, зграде, стока и сл.).

  • морамо да познајемо своје тржиште (где се налази, шта купац жели да купи, колико је спреман да плати за то, какав квалитет купац тражи и сл.)

  • стално праћење активности државе у пољопривредном сектору – шта штити, а шта субвенционише и др.

11. јануар 2018.

Желим да будем пољопривредник и зато паметно резонујем!

Одлука да се бавимо пољопривредом одређује наш живот и усмерава живот наших породица… Зато је јако важно да прихватајући одговорност за себе и наше ближње, обратимо […]