GlobalG.A.P. стандард

За раднике је неопходно обезбедити нормалне и безбедне услове за рад и живот, што породичне куће наших домаћина обезбеђују.

Приликом руковања материјама опасним по здравље људи (средства за заштиту биља, хранива, киселине и сл.), неопходно је коришћење заштитне одеће и опреме. Пошто се примењују принципи интегралне заштите биља, смањена употреба хемијских средстава за заштиту биља обезбеђује одговоран приступ безбедности и здрављу радника. Такође, неопходно је да се поштују и периоди радне и конзумне каренце, тј. период поновног уласка на производну парцелу након заштитног третмана и неопходно време од заштитног третмана до тренутка бербе.

9. јануар 2018.
DSC_5627

GlobalG.A.P. стандард и безбедност, здравље и добробит радника

За раднике је неопходно обезбедити нормалне и безбедне услове за рад и живот, што породичне куће наших домаћина обезбеђују. Приликом руковања материјама опасним по здравље људи […]
9. јануар 2018.
DSCN2303

Какав је утицај GlobalG.A.P. стандарда на животну средину?

Примена принципа Добре пољопривредне праксе кроз захтеве GlobalG.A.P. стандарда има вишеструке корисне последице на очување животне средине. Примена хранива се базира искључиво на анализи земљишта и […]