Пољопривреда

.

11. јануар 2018.

Шта нам је потребно за наступ на тржишту?

Како би се одшкринула врата тржишта, пре свега нам је неопходна сертификована производња, односно производ. Сертификација подразумева процес контроле независне сертификационе куће/контролне организације, а у складу […]
11. јануар 2018.
GLOBALGAP

Шта је GlobalG.A.P. стандард?

GlobalG.A.P. je добровољни приватни стандард који је настао на иницијативу велепродајних ланаца и осмишљен је као алат којим се на једнаки начин контролишу добављачи прехрамбених производа, […]
9. јануар 2018.
GLOBALGAP

На којим принципима се заснива GlobalG.A.P. стандард?

Да би се постигли циљеви стандарда, произвођачи примењују произвођачке праксе којима се: контролишу сви чиниоци и евентуални ризици који могу имати директан утицај на производ и […]
9. јануар 2018.
Пољопривреда у Србији

Шта пољопривреда представља за Србију?

Пољопривреда, заједно с прехрамбеном индустријом, обезбеђује око 12% БДП-а Републике Србије. Пољопривреда, шумарство и рибарство учествују са око 8% у стварању друштвеног производа. У структури коришћеног […]
9. јануар 2018.
DSC_5627

GlobalG.A.P. стандард и безбедност, здравље и добробит радника

За раднике је неопходно обезбедити нормалне и безбедне услове за рад и живот, што породичне куће наших домаћина обезбеђују. Приликом руковања материјама опасним по здравље људи […]
9. јануар 2018.
DSCN2303

Какав је утицај GlobalG.A.P. стандарда на животну средину?

Примена принципа Добре пољопривредне праксе кроз захтеве GlobalG.A.P. стандарда има вишеструке корисне последице на очување животне средине. Примена хранива се базира искључиво на анализи земљишта и […]