Нена Николић

Да би се постигли циљеви стандарда, произвођачи примењују произвођачке праксе којима се:

  • контролишу сви чиниоци и евентуални ризици који могу имати директан утицај на производ и производњу, као и на безбедност, здравље и добробит радника;

  • смањује утицај пољопривреде на животну средину.

Највећи ризик по сами производ, нарочито за производе који се користе у свежем стању, без претходне термичке обраде (воће и поврће, који чине већину извоза), представља хигијена, како хигијена на газдинству, тако и хигијена радника у производњи, а нарочито у берби.

Такође, неопходно је вршити и стални надзор над квалитетом воде која се користи у производњи (одржавање хигијене, припрема радне течности, за наводњавање и прање производа) јер и вода може бити извор многих загађивача хране.

9. јануар 2018.
GLOBALGAP

На којим принципима се заснива GlobalG.A.P. стандард?

Да би се постигли циљеви стандарда, произвођачи примењују произвођачке праксе којима се: контролишу сви чиниоци и евентуални ризици који могу имати директан утицај на производ и […]
9. јануар 2018.
Пољопривреда у Србији

Шта пољопривреда представља за Србију?

Пољопривреда, заједно с прехрамбеном индустријом, обезбеђује око 12% БДП-а Републике Србије. Пољопривреда, шумарство и рибарство учествују са око 8% у стварању друштвеног производа. У структури коришћеног […]
9. јануар 2018.
DSC_5627

GlobalG.A.P. стандард и безбедност, здравље и добробит радника

За раднике је неопходно обезбедити нормалне и безбедне услове за рад и живот, што породичне куће наших домаћина обезбеђују. Приликом руковања материјама опасним по здравље људи […]
9. јануар 2018.
DSCN2303

Какав је утицај GlobalG.A.P. стандарда на животну средину?

Примена принципа Добре пољопривредне праксе кроз захтеве GlobalG.A.P. стандарда има вишеструке корисне последице на очување животне средине. Примена хранива се базира искључиво на анализи земљишта и […]
6. јануар 2018.
og-logo

Светски Дан пчеле 20. мај

Уједињене Нације су на Генералној скупштини УН у Њујорку дана 20. децембра 2017. године прогласиле 20. мај Светским Даном пчеле, усвајајући резолуцију коју је предложила Словенија, […]
5. јануар 2018.
DSCN2409

Какав утицај има хигијена производње на безбедност производа?

Пословица каже  – чистоћа је пола здравља. Више од 250 познатих болести настају као последица конзумирања хране загађене патогеним микроорганизмима и/или њиховим токсинима. У Србији се […]