Нена Николић

Квалитет је ниво до којег скуп својствених карактеристика испуњава потребе и очекивања тј. захтеве…

Да бисмо добили производ одређеног квалитета, односно жељених карактеристика, или да бисмо га производили на одређени начин, користимо јасно утврђена правила дефинисана у документима стандарда. По једној од дефиниција, квалитет је ниво до којег скуп својствених карактеристика испуњава потребе и очекивања тј. захтеве.

Стандарди нам дају смернице како бисмо унапредили производњу, безбедност производа и очували безбедност, односно поверење потрошача. Стандарди у пољопривреди уводе додатне захтеве на постојећи законски оквир у датој области, како за произвођаче примарних, тако и прерађених производа.

Последњих 10-ак година у Р. Србији су усвојена и ступила на снагу различита законска и подзаконска акта којима се уређује област безбедности хране. Сви ти закони и правилници су у великој мери усклађени са законодавством Европске Уније. Област примарне  производње тј. производњу свежег воћа и поврћа, поред основног Закона о безбедности хране и пратећих правилника,  уређују:

  • Закон о здрављу биља,

  • Закон о средствима за заштиту биља,

  • Закон о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта,

  • Закон о водама,

  • Закон о управљању отпадом,

  • Закон о амбалажи и амбалажном отпаду

и пратећи правилници и сл.

11. јануар 2018.
DSC_5432

Шта су стандарди?

Квалитет је ниво до којег скуп својствених карактеристика испуњава потребе и очекивања тј. захтеве… Да бисмо добили производ одређеног квалитета, односно жељених карактеристика, или да бисмо […]
11. јануар 2018.
DSCN2409

Како су настали стандарди у прехрамбеној производњи?

Стандарди у прехрамбеној производњи су настали као одговор трговачких ланаца на незадовољство потрошача Чести скандали везани за безбедност хране (норо вирус, салмонелоза, тешки метали у месу, […]
11. јануар 2018.
standardi

Који стандарди се најчешће примењују у пољопривреди?

Узимајући у обзир тржишта на које се извозе пољопривредни производи из Србије и захтеве купаца, као најзначајнији стандарди за област пољопривреде и прехрамбене индустрије издвојили су […]
11. јануар 2018.

Шта нам је потребно за наступ на тржишту?

Како би се одшкринула врата тржишта, пре свега нам је неопходна сертификована производња, односно производ. Сертификација подразумева процес контроле независне сертификационе куће/контролне организације, а у складу […]
11. јануар 2018.
GLOBALGAP

Шта је GlobalG.A.P. стандард?

GlobalG.A.P. je добровољни приватни стандард који је настао на иницијативу велепродајних ланаца и осмишљен је као алат којим се на једнаки начин контролишу добављачи прехрамбених производа, […]
9. јануар 2018.
DSC_0273

Животна средина у сеоским подручјима

Србију красе сеоска подручја специфичних природних лепота и крајолици где разноврсност екосистема, као и геоморфолошке знаменитости и станишта, који нису материјално измењени утицајем човека, представљају непроцењиво […]