Нена Николић

Да бисмо остварили циљеве нашег удруживања, трудимо се да деламо као заједница која:

 • прикупља информације из пројеката државне управе и међународне политике од важности за развој села и обезбеђује проток информација до крајњих корисника кроз информативну мрежу у циљу обуке становништва и промовисања примера добре произвођачке праксе ради стицања знања и подстицања креативности;
 • израђује и спроводи пројекте у области остваривања циљева;
 • учествује у писању и објављивању стручне литературе (писани и електронски облик) – упутства, брошуре, препоруке и сл. из циљаних области;
 • организује, само или у заједници са другим организацијама, стручне скупове, саветовања, семинаре, трибине, практичне обуке у  циљаним областима;
 • организује и учествује на изложбама, смотрама и сајмовима;
 • организује научне и стручне раднике за рад на научним, стручним и истраживачким пројектима из области развоја села и заштите животне средине;
 • сарађује са универзитетима, струковним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које имају сличне циљеве и активности;
 • побољшава професионалне оспособљености пољопривредних произвођача ради покретања савремених облика производње и добијање производа конкурентних и на домаћем и на страним тржиштима, а кроз различите видове обука;
 • врши промоцију развојних програма агробизниса, предузетничких и културних могућности сеоског становништва;
 • врши подстицање насељавања сеоских подручја било остајањем постојећег становништва или повратком из градова, као и подстицање повећања наталитета;
 • успоставља сарадњу на укључивању у активни живот и/или социјалном збрињавању угрожених категорија сеоског становништва кроз различите програме подршке;
 • организује студијска путовања у земљи и иностранству, посете општинама, институцијама, фирмама, пољопривредним произвођачима и удружењима која се баве пољопривредном производњом, производњом хране и које могу имати/имају утицај на одрживи развој села;
 • промовише принципе локалне развојне стратегије оријентисане на специфично подручје – подразумева подстицање дефинисања мера развојних стратегија базираних на конкретној ситуацији, предностима и слабостима специфичног подручја. Ова подручја су углавном хомогене локалне сеоске заједнице које карактерише унутрашња социјална повезаност, заједничка историја и традиција, осећај заједничког идентитета;
 • ради на образовању чланова и циљних група о примени информационих комуникационих технологија – примени рачунара у струци;
 • даје стручне савете у вези са осавремењивањем и унапређењем пољопривредне производње и других, непроизводних делатности у сеоским срединама;
 • остале делатности које могу бити од важности за остваривање циљева Удружења.
29. март 2019.
covek

Наше руке делају

Да бисмо остварили циљеве нашег удруживања, трудимо се да деламо као заједница која: прикупља информације из пројеката државне управе и међународне политике од важности за развој […]
29. март 2019.
zerya

НАЈАВА: Семинар о Производњи без остатака пестицида

ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОДЊА БЕЗ ОСТАТАКА ПЕСТИЦИДА („Zero residues“, „Free from pesticide residues“…)- ИЗАЗОВ 21. ВЕКА!!! Модерна пољопривредна производња је практично незамислива без употребе средстава за заштиту биља […]
28. март 2019.
slika_op

ОДРЖАНА ОБУКА ЗА УНУТРАШЊЕ ИНСПЕКТОРЕ У ОРГАНСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

Дана 5. марта 2019. године је у Београду, у хотелу „Србија“, одржана обука за унутрашње инспекторе у органској производњи. Обуку је организовала Грађанска иницијатива за развој […]
5. март 2019.
GlobalGAP обука

Обука о GlobalGAP стандарду за покретаче развоја у селу

Грађанска иницијатива за развој села „Кладенац“ је у сарадњи са сертификационом кућом „Bioagricert“  дана 4. марта 2019. године у Београду одржала сада већ традиционалну годишњу обуку о GlobalGAP стандарду. […]
4. март 2019.
Шљиве

„Мученица“ аутор Тамара Дамљановић

„Ту ри ру ру ту ту тууууу Туририри туру ту ту туууууу“ Бора Дугић   ,,Јованеееее, Јованее, Јованееееее.“             Е све да сам на трећем брду […]
9. фебруар 2019.

Обука за ГлобалГ.А.П. стандард

Termin obuke: 4. mart 2019. godine. Lokacija: Beograd, Hotel „Srbija“, Ustanička 127c. Za sve dodatne informacije i Vaše prijave, možete nam se obratiti putem imejl adrese: […]