logo

У Београду је 15. априла 2019. године одржан семинар о Производњи без остатака пестицида.  У циљу да здруженим снагама нађемо начин да смањимо негативне утицаје које употреба пестицида са собом носи (утицај на људско здравље, контаминација природних ресурса (земљишта, вода), угрожавање и смањење биодиверзитета, угрожена безбедност радника на пољопривредним газдинствима и непосредно око њих и сл.), окупили смо на једном месту представнике организација које доприносе и утичу на развој производње која има за циљ добијање производа без остатака пестицида (Zero residues“, Pesticide free“,  Free from pesticide residues…).

Први говорник је био Никола Дамљановић, испред сертификационе куће Bioagricert d.o.o. који је говорио о Производњи СА остацима пестицида као проблему модерног друштва и модерног тржишта. Поред основних изазова са којима се суочавају произвођачи и учесници на тржишту, а који се тичу пољопривредних и прехрамбених производа, представио је алат HorizonScan. Предметна платформа свим учесницима на тржишту може да допринесе ефикаснијем пословању, а у смислу познавања ризика.

Испред Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Снежана Савчић – Петрић је испред Управе за заштиту биља говорила о две изузетно важне теме које имају велики утицај на одговарајућу употребу средстава за заштиту биља, а у смислу добијања производа који су подобни за светска тржишта. Теме које је обрадила госпођа Савчић – Петрић су: Ре-евалуацији активних материја у ЕУ: забрани употребе одређених активних супстанци (трендови и очекивања) и Опозиви производа са повећаним садржајем резидуа.

Гост из Шпаније Javier Arizmendi (испред сертификационе куће Zerya – Producciones sin residuos s.l.) говорио је о Развоју сертификационе шеме „ZERYA“, као и техничким захтевима и реакцији тржишта на дату шему сертификације. Учесницима семинара је објашњено који су основни захтеви стандарда „ZERYA“ и колико времена и капацитета је неопходно да би се добио и одржавао дати сертификат.

Обзиром да је изузетан значај науке на тему којој је посвећен семинар, предавачи из Института за заштиту биља и животну средину су били Драгана Мирисављевић и Горан Алексић. Они су говорили о Принципу производње јабука „0.0“, искуству из Словеније и првим искуствима из Србије у којима су они учествовали и допринели да се на значајним површинама добију јабуке без остатака пестицида.

О преварама у вези хране је говорила Aintzane Esturo из Немачке (технички менаџер SGF International), као о једном од изазова са којима се суочавају учесници на тржишту прехрамбених производа. Тема коју је обрадила је Прерада пољопривредних производа (индустрија воћних сокова) и контаминанти, Food fraud, а узимајући у обзир и ниво остатака средстава за заштиту биља.

Учесници семинара, носиоци развоја пољопривредне производње у Србији кроз промовисање напредних производних технологија и увођења новина у циљу унапређења постојећих производних пракси, су показали интересовање за Производњу без остатака пестицида. Грађанска иницијатива за развој села „Кладенац“ је добила подршку за даљи развој предметне идеје, а у циљу очувања села, и кроз очување здравља људи и кроз очување животне средине.

Хвала свим учесницима семинара, и предавачима и полазницима. Верујемо да је ово само први корак ка стварању бољег окружења за живот за све нас.Untitled-1