НАЈАВА: Семинар о Производњи без остатака пестицида

НАЈАВА: Семинар о Производњи без остатака пестицида

zerya

ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОДЊА БЕЗ ОСТАТАКА ПЕСТИЦИДА

(„Zero residues, Free from pesticide residues“…)-

ИЗАЗОВ 21. ВЕКА!!!

institutМодерна пољопривредна производња је практично незамислива без употребе средстава за заштиту биља (пестицида). Но, поред одржавања здравља биљака, употреба пестицида са собом носи и одређене негативне ефекте: контаминацију природних ресурса (земљишта, вода), смањење биодиверзитета, угрожену безбедност радника на пољопривредним газдинствима и непосредно око њих и др. Ипак, највећу бригу јавности, када је реч о употреби пестицида, данас изазивају њихови остаци на третираним биљкама и деловима биљака који служе за људску исхрану. Потрошачи су све свеснији негативних утицаја пестицида на људско здравље, па се у складу са тиме дефинишу и нови трендови у пољопривредној производњи и на тржишту прехрамбених производа.

Вишедеценијско искуство са Органском производњом, познавање примењене Интегралне производње, као и најновијих научних достигнућа у области исхране и заштите здравља биљака, води ка пољопривредној производњи која испред себе поставља јасан и мерљив циљ: добијање производа без остатака пестицида (Zero residues“, Pesticide free“,  Free from pesticide residues…).

  • Шта је Производња без остатака пестицида и зашто је она битна?
  • Да ли је то само лепа идеја или је овај концепт већ негде заживео у пракси?
  • Да ли је овај концепт производње одржив и да ли може ублажити зависност модерне пољопривредне производње од употребе пестицида?
  • Постоји ли тржиште које препознаје и вреднује производе без остатака пестицида?
  • Да ли се овакви производи могу пласирати кроз прерађивачку индустрију?

Untitled-1Грађанска иницијатива за развој села „Кладенац“ и сертификациона кућа „Bioagricert“  Вас позивају на једнодневни семинар о Пољопривредној производњи без остатака пестицида, који за циљ има да заједно дођемо до одговора на ова и друга слична питања.

Термин обуке: 15. април 2019.

Локација: Београд, Хотел „Србија“, Устаничка 127ц

За све додатне информације и Ваше пријаве, можете нам се обратити путем имејла: nena.nikolic@kladenac.rs

ДОБРОДОШЛИ!

 

ПРОГРАМ СЕМИНАРА

09:00 – 09:30 Окупљање учесника

09:30 – 11:00 Уводна сесија:

–           Производња СА остацима пестицида као проблем модерног друштва и модерног тржишта (HorizonScan)Никола Дамљановић, Bioagricert d.o.o.

–           Ре-евалуација активних материја у ЕУ: забрана употребе одређених активних супстанци (трендови и очекивања); Опозиви производа са повећаним садржајем резидуа – Снежана Савчић-Петрић, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде; Управа за заштиту биља

11:00 – 11:30 Пауза за кафу и освежење

11:30 – 13:00

–           Развој сертификационе шеме „ZERYA“; „Zero residues“ искуства из Шпаније – Javier Arizmendi, Zerya – Producciones sin residuos s.l.

13:00 – 14:00 Пауза за ручак

14:00 – 15:30

–           Принцип производње јабука „0.0“, искуство из Словеније и прва искуства из Србије – Драгана Марисављевић, Горан Алексић, Институт за заштиту биља и животну средину

15:30 – 16:00 Пауза за кафу и освежење

16:00 – 17:30

–           „ZERYA“, технички захтеви и реакције тржишта – Javier Arizmendi, Zerya – Producciones sin residuos s.l.

–           Прерада пољопривредних производа (индустрија воћних сокова) и контаминанти, Food fraud; Aintzane Esturo, SGF International e.v.

 –           Повратне информације, дискусија, закључци…