Обука за GlobalG.A.P. стандард

Обука за GlobalG.A.P. стандард

obuka_1

Дводневна практична обука о GlobalG.A.P. стандарду, његовој улози у међународној трговини, захтевима које поставља пред пољопривредне произвођаче, процесу сертификације и другим важним питањима одржана је 23. и 24. фебруара 2017. године у хотелу „Србија“ у Београду.

obuka_2

Организатор обуке је била Грађанска иницијатива за развој села „КЛАДЕНАЦ“ у сарадњи са сертификационом кућом „Bioagricert“. „Кладенац“ има вишегодишње искуство у стандардима у пољопривреди и увођењу GlobalG.A.P. стандарда у различите производне системе воћа и поврћа у Србији, док се „Bioagricert“ пословима сертификације по GlobalG.A.P. стандарду у Србији бави још од 2008. године. Осим Србије присутан је и у суседним земљама (Македонија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија, Бугарска).

 

obuka_4Предмет дводневне обуке је било упознавање са структуром и са захтевима GlobalG.A.P. стандарда. Током обуке су кроз сликовите примере добре пољопривредне праксе , на једноставан и практичан начин, представљени захтеви стандарда. Поједини захтеви стандарда су додатно објашњени и у светлу домаћег законодавства, на које се GlobalG.A.P. у одређеној мери и ослања и са којим се делимично подудара. Нарочито, обука се бавила и свим изменама у захтевима Верзије 5 стандарда у односу на претходну верзију, као и захтевима са чијим испуњавањем произвођачи у својој пракси имају највише потешкоћа.

obuka_5Полазници су током обуке имали прилику да разјасне све недоумице у вези са овим стандардом (како функционише, појединости у вези са процесом контроле и сертификације, предности и ограничења стандарда и сл.). Након завршене обуке полазници су оспособљени да самостално спроводе унутрашње контроле усаглашености са GlobalG.A.P. стандардом, односно да своју проозводњу организују и одржавају у складу са његовим захтевима. Поред GlobalG.A.P. стандарда који је био главна тема, направљен је кратки осврт на ИПАРД програм и упознавање са новим потенцијално озбиљним штеточинама воћа и поврћа које су скоро откривене у Србији (периодична цикада, азијска воћна мушица и сл.).

obuka_3Специфичност ове обуке је била та што смо међу полазницима имали и произвођаче и саветодавце и представнике сертификационих кућа. Сви су на једном месту могли отворено да говоре о изазовима које GlobalG.A.P. ставља пред њих у смислу испуњавања одређених захтева у оквирима постојећег законодавства Републике Србије. Наравно, сличним изазовима у пракси су изложени и полазници из Босне и Херцеговине. Да се мало нашалимо за крај речима Душка Радовића: „Добра је свака мука која нас повезује и лоше је свако добро које нас раздваја.“.