Економски развој и животна средина

Економски развој и животна средина

Zetva

Природна богатства су често на мети и страдају услед економског развоја одређених подручја. Како би се сачувала животна средина, потребно је пронаћи нове покретаче друштвеног напредка. Најважнији од њих је избор и примена ефикасних технологија које смањују притисак на природна богатства и животну средину, подржан људима одговарајућег искуства, знања, струке и добре воље.