Шта је GlobalG.A.P. стандард?

GLOBALGAP

GlobalG.A.P. je добровољни приватни стандард који је настао на иницијативу велепродајних ланаца и осмишљен је као алат којим се на једнаки начин контролишу добављачи прехрамбених производа, без обзира на земљу производње.

Стандард обухвата принципе Добре пољопривредне праксе, комбиноване са HACCP принципима.
Циљеви GlobalG.A.P.-a су:
• безбедан производ;
• добробит радника;
• заштита тј. очување животне средине.

Основна идеја стандарда је успостављање следљивости производа у примарној производњи – описане крилатицама: „од њиве до трпезе“, „од поља до стола“ итд.

Како би се обезбедила контрола и кооординација међу свим учесницима у ланцу безбедности хране, неопходно је да произвођач у сваком тренутку располаже одговарајућим информацијама везаним за следљивост производа који се ставља на тржиште. Следљивост се обезбеђује одговарајућим означавањем и кроз успостављање записа о производњи. Морају постојати записи о свим активностима које су спроведене на свим производним парцелама (записи о примени средстава за заштиту биља, примени хранива, наводњавања, берби, продаји и сл.).