Који стандарди се најчешће примењују у пољопривреди?

Који стандарди се најчешће примењују у пољопривреди?

standardi

Узимајући у обзир тржишта на које се извозе пољопривредни производи из Србије и захтеве купаца, као најзначајнији стандарди за област пољопривреде и прехрамбене индустрије издвојили су се GlobalG.A.P. стандард, BRC, IFS и за тржиште Русије ГОСТ Р.

  • GLOBALG.A.P. стандард је најзначајнији за наше пољопривредне произвођаче јер представља карту за улазак свежег воћа и поврћа на сва пожељна тржишта. Поред воћа и поврћа, обухвата и сточарство, рибaрство, сточна храна, производња цвећа, производња садног материјала и сл.;

  • ГОСТ Р сертификат је доказ усклађености производа са важећим руским стандардима и техничким нормама.

  • BRC и IFS се превасходно односе на прераду.

  • Приватне робне марке трговачких ланаца су направљене тако да садрже опште захтеве за квалитет прехрамбених производа које добављач мора да испуни како би постао одобрен редовни добављач;

  • Органска производња подразумева примену природних поступака и супстанци, а ограничава употребу одређених синтетичких хемијских средстава;

  • „Zero residues“ (преведено „Нула остатака“) – својеврсно решење за честе практичне проблеме који се појављују у органској производњи. Подразумева примену принципа интегралне производње и коришћење средстава за заштиту биља, али у мери која обезбеђује да у плоду нема остатака активних материја које су коришћене у заштити.