Животна средина у сеоским подручјима

Животна средина у сеоским подручјима

DSC_0273

Србију красе сеоска подручја специфичних природних лепота и крајолици где разноврсност екосистема, као и геоморфолошке знаменитости и станишта, који нису материјално измењени утицајем човека, представљају непроцењиво богатство.

Стање животне средине је различито идући од насеља до насеља. Неуједначени развој сеоских и градских подручја има и своје предности, али и  недостатке.

Велики и штетан утицај на животну средину у сеоским подручјима представљају нерешени комунални проблеми као што су: недостатак квалитетне воде за пиће, неодговарајуће одвођење отпадних вода и канализације, недостатак уређаја за пречишћавање отпадних вода, непостојање званичне мреже за збрињавање отпада,  депоније не раде у складу са савременим правцима одлагања комуналног отпада, појава загађења ваздуха (аерозагађења) у урбаним центрима који су у непосредној близини сеоских подручја и сл.