На којим принципима се заснива GlobalG.A.P. стандард?

На којим принципима се заснива GlobalG.A.P. стандард?

GLOBALGAP

Да би се постигли циљеви стандарда, произвођачи примењују произвођачке праксе којима се:

  • контролишу сви чиниоци и евентуални ризици који могу имати директан утицај на производ и производњу, као и на безбедност, здравље и добробит радника;

  • смањује утицај пољопривреде на животну средину.

Највећи ризик по сами производ, нарочито за производе који се користе у свежем стању, без претходне термичке обраде (воће и поврће, који чине већину извоза), представља хигијена, како хигијена на газдинству, тако и хигијена радника у производњи, а нарочито у берби.

Такође, неопходно је вршити и стални надзор над квалитетом воде која се користи у производњи (одржавање хигијене, припрема радне течности, за наводњавање и прање производа) јер и вода може бити извор многих загађивача хране.